BIJEENKOMST VOOR BEDRIJVEN OP MAANDAG 1 FEBRUARI 2016 IN ZUIDERSTRANDTHEATER

Scheveningen Haven biedt ruimte aan innovatieve bedrijven.
Scheveningen Haven trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. De haven is het regionale centrum van de visserij en huisvest de Olympische kernploeg zeilen en het nationale Topcentrum zeilen. Jaarlijks vinden grote evenementen in de haven plaats zoals vlaggetjesdag, de North Sea Regatta. Vorig jaar maakte ook de Volvo Ocean Race een pitstop in Scheveningen, en dat smaakt naar meer... Daarnaast vinden vele toeristen de weg naar de haven om lekker uit eten te gaan, voor een dagje zeevissen of het varen met een rib.

De afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van de haven zich met name gericht op woningbouw. Bij de nieuwe plannen komt het accent in de ontwikkeling van de haven meer te liggen op het versterken van de  maritieme activiteiten in de haven en het stimuleren van innovatie. Doel is groei van de economie, groei van de werkgelegenheid en ruimte voor ondernemers! Scheveningen Haven heeft veel te bieden en werkt er hard aan dit verder uit te bouwen. Bovendien biedt de stad Den Haag met al zijn bedrijven en voorzieningen veel kansen. Wilt u hier meer over te weten komen? Kom dan naar de bijeenkomst op maandag 1 februari en hoor hoe Scheveningen Haven transformeert tot “INNO-port”; het centrum voor maritieme innovatie op het gebied van visserij, watersport en havengebonden dienstverlening. Hoor welke ruimte beschikbaar is, op welke wijze innovatie gestimuleerd wordt, welke mogelijkheden ondernemers nu al grijpen en welke kansen hier liggen voor uw onderneming. Ook als u (nog) niet in de haven gevestigd bent.

-           Datum: 1 februari 2016.

-           Locatie: Zuiderstrandtheater, Scheveningen.

-           Tijd: 16.00 - 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur; aansluitend borrel).

Organisatie / panel: Gemeente Den Haag, Belangenvereniging Schevenings Havengebied, VNO-NCW.

Een gevarieerd programma met presentaties, interviews en discussie o.l.v. middagvoorzitter Eelco Koolhaas.

Met bijdragen van:

  •  Karsten Klein – Wethouder Gemeente Den Haag

           Ruimte voor bedrijven in Scheveningen Haven.

           Stimuleringsregeling Innoport.

  • Onno Roelofs – Bedrijvenloods Gemeente Den Haag / Partner Stig delta (www.stigdelta.com).

          Economische ontwikkeling van de haven.

          Clusterversterking visserij en watersport.

          Werken aan innovatie in de watersport.

          Werken aan een proefboerderij voor zeewierteelt voor de kust van Scheveningen.

          Huisvesting van bedrijven in de creatieve / zakelijke dienstverlening.

          Valorisatie van kennis; start van de proeftuin kust- en waterbeheer.

          Metropolitan Start-up lab.

Kijk op http://www.denhaag.nl/home/bewoners/wonen-en-bouwen/bouwen/to/Bouwen-in-Scheveningen-Haven.htm voor de meest recente informatie over de ontwikkelingen in de haven.