Doelstelling

Opgericht op 10 februari 1977 onder inschrijfnr. 40407434 KvK Den Haag, met als doel het:

  • Optimaliseren van het imago van het havengebied en de hierin werkzame bedrijven;
  • Bevorderen van de bekendheid van de producten, diensten en ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven in het havengebied;
  • Optreden als gesprekspartner van de overheid voor de Scheveningse havenbelangen;
  • Coördineren van voorlichting, propaganda en deelname aan evenementen.